Anni och Hasse fick 3 valpar fördelat på 1 hanvalp och 2 tikar och alla är 3-färgade.

Celie och Oscar fick 2 fina sobeltikar den 20 september 

Vi har inga valpar att tinga efter någon av våra tikar