Vi har inga valpar planerade för närvarande

Troligen inga förrän hösten /vintern 2023/2024

Anni

Shelteam Born to be Blue fick 3 valpar - 1 hane 2 tikar alla trf. 2022-10-10

Grevgårdens Goe-Glenn - " Sami" 

Grevgårdens Greta Garbo - " Greta"

Grevgårdens Gullan  -"Smulan"

Loppan Celie

Tokatorps Celie fick 2 tikvalpar 2022-09-20


Grevgårdens Fabulous Fendi

Grevgårdens Fräsiga Maj. 

Våra valpar födda 2020

Anni fick 3 valpar 2020-04-08 och pappa till valparna är Shelteam Bob B Soxx "Olsson" 

Grevgårdens Ebbe "Ebbe"  - Grevgårdens Electra  "Milla" - Grevgårdens Ellen "Iris"

Celis´s valpar födda 2020

Celie's valpar 2020

Loppan Celie fick 2 fina hanvalpar hos sin uppfödare och mer info om dessa finna hos Tokatorps kennel.

Tokatorps Kaus  -trf

Tokatorps Castor - sobel